De consulten

De consulten vinden plaats na telefonische afspraak.

Ik wil bij de eerste behandeling graag van u weten wat u ertoe bracht naar BSR te komen, evenals uw medische geschiedenis. Voordat ik u behandel krijgt u uitleg over BSR als methode, de behandelwijze en het mogelijke verloop specifiek voor u. Tijdens de behandeling blijft u geheel gekleed, echter vraag ik u wel uw broekriem af te doen, en colberts of dikke truien uit te trekken.

Het 1e consult duurt ca. 60 minuten, de vervolg afspraken duren ongeveer 30 minuten. Vanaf het derde consult adviseer ik u steeds over de optimale termijn waarbinnen een vervolgbehandeling plaats zou moeten vinden, afhankelijk van hoe uw herstelproces verloopt. Hoe beter het met u gaat, hoe langer de periode tussen twee behandelingen wordt. Komt u voor de eerste keer, dan wordt een afspraak gemaakt voor 3 behandelingen: Dag 1, dag 4 en dag 11 waardoor het proces van herstel in gang wordt gezet. Houdt in gedachten dat BSR geen "quick fix" is, maar herstelproces. Dat vergt tijd en met name in de beginfase is het van belang om dat proces direct in voldoende en juiste mate te ondersteunen. De sequentie van 1e, 4e en 11e dag heeft bewezen het meest effectief te zijn.

Betaalwijze

U kunt pinnen na ieder consult, of eventueel contant betalen. U krijgt na iedere behandeling de factuur of kwitantie per mail toegestuurd. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Let op: Bij verhindering kunt u tot 24 uur van tevoren uw afspraak telefonisch wijzigen of annuleren. Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd en zult u een nota toegestuurd krijgen

Vergoedingen

Body Stress Release wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed. U moet dan wel een aanvullende verzekering hebben. Voor exacte voorwaarden kunt u het beste uw verzekeraar vragen. Behandelingen gaan niet ten koste van het eigen risico. Op www.zorgwijzer.nl vindt u de meest 'up to date' informatie wat betreft vergoedingen.